W trakcie 33 lat działalności Przedsiębiorstwo MARK zrealizowało bardzo dużo przedsiewzięć i co za tym idzie zdobyło wiele doświadczeń. Zostały m.in. wybudowane całe zespoły architektoniczne, pojedyncze obiekty użyteczności publicznej, duże obiekty przemysłowe, obiekty infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu...

Zobacz niektóre przykładowe realizacje: