MARK Łapiejko Arkadiusz
11-040 Dobre Miasto
ul. Garnizonowa 34

Zakład Produkcyjny
11-040 Dobre Miasto
Knopin 41

Regon: 280097011
NIP: 739-104-51-56

Telefon:
089 616 22 22

Fax:
089 616 22 22

Tel. Kom.:
606 772 622

e-mail: mark@lapiejko.pl

Konto: Bank Spółdzielczy o/Dobre Miasto
Nr 98 8857 1041 3004 0408 5081 0001